MEKAFEN AKADEMİ CAD DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL TASARIM EĞİTİMİ

Günümüzde bir projeyi veya basit bir imalatı dahi bilgisayar ortamında tasarlamadan üretmeye çalışmak, nereye gidileceğini bilmeden yola çıkmakla aynı anlama gelmektedir. 

Tasarlamak en başından son noktaya kadar bir stratejidir. Stratejiyi kurgulamak ve kurguyu uygulamak tasarıma hayat kazandırır. Tasarım bilgisi, mühendislik, teknoloji ve Matematik, Fen Bilimlerinden görsel sanatlara kadar uzanan geniş bir kültürü kapsar. 

TasarımKişinin hayal gücü ile gerçek hayat arasında mühendislik ve teknoloji ilişkisini kurgulamasıdır. 

Tasarımın bilgisayar ortamında yapılması bir ön şart değilsede tasarımcılar bilgisayar ortamını günümüzde tasarım aracı olarak kullanmakta ve tasarımın daha sonra bilgisayar ortamına aktarılması sürecini ortadan kaldırmaktadırlar. 

Bilgisayar ortamında tasarım;Tasarımcıya, projesinin görünüşü ve fonksiyonlarına hükmetmesini, revize etmesini, boyutlandırma ve ölçekleriyle beraber işlevselliğini sınamasına imkan sağlayarak, tasarım sürecini kısaltmakta ve çok daha kısa bir sürede tasarımın olgunlaşmasına imkan sağlamaktadır. 

Bir tasarımcı 3 Boyutlu bir bilgisayar programını kullanmayı ne kadar iyi bilirse, hayal ettiği tasarımla gerçekleşecek ürün arasında ki perde o kadar incelir ve hatta ortadan kalkar.Bir tasarımcı için bilgisayar programının kullanımı veya özelik sınırları önünde bir engel olmaktan çıkmalıdır. 

Farklı tasarım programlarının tasarıma özgü konusunu hedefleyen ve hedeflediği konuya kolaylaştıran özellikleri vardır. Mesela Mekanik tasarımlar için Solidworks programı tercih edilirken, görsel tasarım, mimari konularında Rhino 3D programı tercih edilebilir. 

“Mekafen Akademi’de Bilgisayar destekli tasarım tüm eğitimlerimizin temel omurgasıdır.” 


“Mekafen Akademi’de tasarım bilgisi Endüstriyel tasarım olarak yalın olarak ilkeleri, felsefesi, matematik, Fen bilgisi ve mühendislik bilimlerinin uygulamalarıyla işlenir.” 

“Mekafen Akademi’de Bilgisayar destekli tasarım programları ana ilkeleriyle işlenir.” 

“Mekafen akademi’de bilgisayar destekli tasarım öğrenen kişi bu konuya ilişkin tüm yazılımlar konusunda kullanım bilgisine sahip olurken, uzmanlaşacağı alanı kendisi seçerek ilerleyebilir.” 

 
 

MEKAFEN EĞİTİM SİSTEMİ ve TASARIM

Teknik olan tüm eğitimler ve uygulamaları için tasarım bilgisi temeldir. 

Tasarım, endüstriyel tasarım, Bilgisayar destekli tasarım eğitimleri, Mekafen akademi bünyesinde kendi konularında 20 yılı aşkın tasarım ve üretim tecrübesi bulunan uzmanlar tarafından verilir. 

Mekafen Akademi, öğrencinin kendi tasarımlarını, modern imalat teknolojileri ile üretebileceği tüm donanım ve alt yapıya sahiptir. 3D Printer, CNC Lazer ve Router, tam teşeküllü ahşap ve imalat atölyesi imkanları Mekafen Akademi’de eğitim gören öğrencilere açıktır ve eğitimlerinin bir uzantısıdır. 

Bu açıdan Mekafen Akademi, tasarım öğrenmek isteyen, meslek olarak tasarımcı olarak çalışmak isteyen, modern üretim metodlarını öğrenmek ve uygulamak isteyen, tasarıma ek olarak CAM ( Bilgisayar destekli imalat) programlarını öğrenmek isteyen herkes için doğru adrestir. 

“Tasarım ve Modern İmalat Yöntemleri Mekafen Akademi’de öğrenilir”

Tasarımı ve Bilgisayar destekli tasarım ve imalatı temellleriyle öğrenmek ve kavramak için bizi ziyaret edin.