MEKAFEN
Fen Matematik Mühendislik Tasarım ve İmalat Akademisi

“İlim ve Fen Altından Daha Kıymetlidir.”

Değer Erten

TEMEL MATEMATİK VE FİZİK EĞİTİMİ

Matematik ve Fizik konularını kavramsal olarak temelleriyle öğrenmek, teknik konularda ki tüm tüm eğitimlerin anahtarıdır. Doğal olarak hepimizde ve tüm çocuklarda Matematik ve Fizik konularını temel seviyede öğrenebilme ve uygulayabilme yeteneği mevcuttur. Okulda öğrencilerimizden beklediğimiz Matematik ve Fizik konularında temel seviyede yetkinlik kazanmalarıdır. Mekafen Akademi bir öğrencinin öğrenim hayatı süresince ihtiyaç duyabileceği tüm Matematik ve Fizik konularını, en temel seviyeden ele alarak, anlatım ve uygulamasına ilişkin kendi özgün metodolojisini kullanır. Bu metodoloji kişiye özgündür. Öğrenci kendi öğrenme algoritmasıyla ilerler, uygulama yapar, kendi kabiliyetlerini keşfeder. Bilgisi kalıcı, üzerine eklenebilen, pratiğe dayalı ve kavramsal olur. Bu temelle diğer tüm Fen ve Mühendisilik konularını ilgi ve yeteneğince kavrayarak geliştirilebilir. Mekafen Akademi olarak Matematik ve fizik dersleri eğitimi bizim en önem verdiğimiz ve iddialı olduğumuz konuların başında geliyor. 

CAD DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL TASARIM

Tasarlamadan üretmek nasıl mümkün değilse, günümüzde tasarımı bilgisayar ortamına aktarmadan başarılı bir tasarım ve üretim süreci ortaya koymak da mümkün değildir. Bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve Bilgisayar destekli imalat (CAM) araçları günümüzün ve geleceğin vaz geçilmez tasarım yardımcılarıdır. Bu araçları etkin kullanabilmek her yaştan tasarımcıya, fikir ve planlarını modelleyebilme, revize edebilme, geliştirebilme, sunabilme, üretmek için 3 Boyutlu yazıcıları ve Bilgisayarlı imalat tezgahlarını için kullanmak için program yapabilme yeteneğini kazandırır. Tasarım eş zamanlı olarak Matematik ve Fen Bilimleri için direkt olarak uygulama ve kişinin bu konularda mühendsilik uygulamalarına aşinalık kazanarak kendini geliştirebilmesi için stratejik bir araçtır. 

Mekafen Akademi’nin matematif ve fen bilimleriyle yoğrulmuş kalbinde tasarım ve bilgisayar destekli tasarım temeldir.      

TEMEL ELEKTRONİK VE ROBOTİK EĞİTİMİ

Elektrik ve elektroniğin temellerini ugyulama ile kavrayarak, bu bilgileri mekanik bilgisiye harmanlamak Robotik Bilimine giden kapının anahtarını açar. Bu anahtarı öğrencilerimizle buluşturarak onların özgün ve kendi yaratıcılıklarıı ortaya koyabilecekleri çalışmalar yapmasını sağlamak öcelikli hedefimizdir. Bu konularda ki mühendislik uygulamalarının Fen – Matematik ilişkisinin kurulmasını sağlamak ve eğitimi buna göre kurgulamak Makefen Akademi’nin temel ilkesidir. 

ATÖLYE (WORKSHOP) EĞİTİM PROGRAMLARI

Tasarımın imalata dönüşme safhası Atölye’de olmaktadır. Günümüzün modern imalat ekipmanlarına sahip bir atölyenin kullanımı ve üretim kabiliyetinin kişiye kazandırılması amacıyla Mekafen Akademi tam donanımlı bir atölye de eğitim programları düzenlemektedir. Kompozit ve ahşap imalatları ve her türlü prototip çalışmasının yapılabildiği atölyemizin imkanlarından tüm öğrencilerimiz faydalanabilirler.