MEKAFEN STEM EĞİTİM

ve DANIŞMANLIK

Açılım Fen, Teknoloji, Mühendisilik ve Matematik olan STEM, ülkemizde 2015 yılından itibaren anılmaya başlamıştır. STEM eğitimi  yurt dışında, teknoloji geliştiren ülkelerin gençlerinin teknolojiye olan ilgilerini teşvik etmek amacıyla yaptıkları çalışmaları ifade eden bir kavramdır. En basit haliyle okulda ki teknoloji temelli dersler olan, Matematik ve Fen bilgisi derslerinin genellikle bir bilimsel, üretim yada mühendislik uygulaması vasıtasıyla anlatılması olarak ifade edilebilir. STEM eğitiminde öğretmen, problemi ortaya koyan, yön gösteren ve öğrencilerle beraber problemin çözümünde aktif olan bir rol üstlenir. Öğretmen bilgiyi dikte edici değil, öğrencinin problemi araştırması ve çözüm sürecinde  yön göstericisi ve yardımcısıdır. STEM öğreniminin metodoloji olarak farklı ders disiplinlerinde de uygulanabilmesi STEM tanımına sanatıda ekleyerek STEAM ismiyle de anılmasını sağlamıştır. 

Mill eğitim müfredatını uygularken, okulun bağımsız bir bölümünde, bağımsız bir şekilde yapılan, Elektronik, Robotik, Atölye vb. çalışmaların STEM kavramının içerdiği metodoloji ile uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Okullarda kurulan veya kurulabilecek atölyeler yapılması muhtemel STEM çalışmaları için faydalı birer araç olabilirler. Bir çalışmanın STEM çalışması veya eğitimi olabilmesi için metodoloji ve kazanımlarının yukarıda anlatıldığı şekilde düzenlenmesi ve uygulanması gerekmektedir. Eğer bir kurum, Matematik veya Fen konularını dikte ederek değil, mühendislik veya bilimsel araştırma konuları üzerinden, öğrencilerin çalışması ve araştırmalarına dayanarak öğretiyorsa ve bunu ilkesel olarak benimseyerek uyguluyorsa o eğitim kurumu STEM eğitimini uyguluyor ve kullanıyor demektir. Bir kurumun STEM eğitim kurumu olması, bünyesinde ihtiva ettiği atölyelerden, teknolojik imkanlardan bağımsızdır. STEM eğitim kurumu olmak ancak burada bahsedilen yaklaşıma sahip olmak onu uygulamakla mümkündür.

MEKAFEN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ eğitmenleri olarak yurt içi ve yurt dışı onlarca aktif kaynağı sürekli olarak takip ederek Dünya’da ve ülkemizde ki çalışmaları takip ediyor bunları eğitmen mühendis olarak sınıflandırıyoruz. 

Eğitim için uygulama zorluğu çeşitli seviyede, çeşitli yüzlerce STEM uygulaması ve kaynağına sahibiz. Kendi eğitimlerimizde bunları uyguluyor, geliştiriyor ve hergün yenilerini ekliyoruz. 

STEM çalışmalarının farklı seviye ve platformalrda yapılabileceği STEM Eğitim alanları kuruyor ve tasarlıyoruz. 

Bu konuda ki bilgi birikimi ve tecrübemizden faydalanılmasının eğitim kurumları ve eğitmenleri zenginleştireceğine ve önemli faydalar sağlayacağına inanıyoruz. 

STEM ile ilgili tüm soru ve çözüm arayışlarınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.