MEKAFEN AKADEMİ TEMEL ELEKTRONİK ve ROBOTİK EĞİTİMİ

Elektrik konusunda MEB müfredatında temel teorik bilgiler öğretilmektedir. Bu bilgilerin uygulama yapılmadan, teorik olarak öğrenilmesi, uygulama ve kavrayışta önemli eksiklikler doğurmaktadır. Son yıllarda elektronik ve elektrik temelli cihazlar ve bu cihazlarla yapılabilecek olan bir çok uygulama eğitim gündemine direkt ve dolaylı olarak girmiştir.

Teknoloji okurluluğu kazanmak için elektrik ve elektronik uygulamalarına ilişkin temel bilginin bireyde oluşmasının sayılamayacak kadar çok faydaları vardır. Özellikle mühendisilik ve tasarım konularına ilgisi olan ve yeteneklerini bu alanlarda değerlendirebilecek olan öğrencilerin temel elektronik konularında bilgi ve uygulama donanımına sahip olmaları önemlidir.

Robotik ve Mekatronik alanlarında  yapılacak faaliyetler, temel elektronikle beraber temel mekanik ve yazılım uygulama tecrübesinide gerektirmektedir.

Bu alanda eğitim sektöründe yapılan çalışmalar günümüzde STEM (Fen, Teknoloji,  Mühendislik ve Matematik) başlığı adı altında anılmaktadır. Bunun başlıca sebebi elektrik ve elektroniğin temel ve çok yaygın bir mühendislik kolu olması ve proje  uygulama alanlarının çok geniş bir kapsama sahip olmasından kaynaklanmaktadır.

“Mekafen gençlerimize bu ilimleri ders müfredatlarını da kapsayacak şekilde öğretmeyi ve kavratmayı kendisine ilke ve hedef edinmiştir.”

Mekafen ile tasarım, mekanik ve üretim teknolojilerine hakimiyet sağlayan öğrenci, yazılım bilgisiyle Mekafen Temel Elektronik ve Robotik Eğitimi bilgilerini birleştirdiğinde Otomasyon, Mekatronik ve robotik alanlarında ekonomi için değerli inovasyonlar ortaya koyabilecek seviye gelir.

Mekafen temel elektronik ve robotik konularında sağladığı diğer eğitimlerle bütünleşik olarak eğitim vermek amacıyla MEKAFEN TEMEL ELEKTRONİK ve ROBOTİK EĞİTİM SETİNİ oluşturmuş ve hizmete sunmuştur. Bağımsız elektronik eğitimi içinde kullanılabilen set ve elemanları, Temel Elektronik Eğitim Kitapçığında uygulamalı dersleri eğitimci ve öğrenciye sunar. Yazılım olarak Autodesk Circuit kullanımıyla tasarımlar simüle edilir, eğitim setinde uygulaması yapılır ve kullanılacağı alanda üretilmek üzere projelendirilir