"ÖĞREN, UYGULA, KAVRA"

MEKAFEN MATEMATİK, FEN BİLGİSİ ve TEKNOLOJİ

Matematik işlem yapmak, test çözmek, ezberlemek değildir. 
Matematik her insanda doğal olarak bulunan soyut düşünme yeteneğidir. Bazılarımız direkt soyut düşünmeye diğerlerinden daha yatkındır. Bazılarımız dolaylı olarak soyut düşünür. 
İlkokul, Ortaokul ve Lise Matematik ve Fen Bilgisi, normal zeka seviyesinde olan herkesin Matematik ve Fen Bilgisi derslerini eksiksiz ve kusursuz bir şekilde anlayabileceği temel bilgiyi kapsar. 

Genel ön yargının aksine Matematik ve Fen Blgisi dersleri, gerçek hayatla birebir ilişkisi sebebiyle okul hayatının en kolay, en zevkli ve bireye en faydalı, yaşamın temel bakış açılarını kazandıran dersleridir. 

Bu dersler kavramsal olarak anlaşıldığında ve biraz pratik ile desteklendiğinde, her test sorusu, her sınav sorusu kolaydır. 

Bu dersler ezber, işlem ve test döngüsüne girdiğinde ve kavramsal anlama yolu kapatıldığında normal sağlıklı bir çocuğun zihni buna tepki göstermektedir. Zihnini bu yanlış döngüye kapatan çocuklar, Fen ve Matematik derslerine yetenekli olmadıklarını düşünmekte, bu derlerle olan ilgilerini mümkün olduğunca azaltma yoluna gidebilmekte ve kendilerini eksik veya yetersiz hissedebilmektedirler. Ya da öğretilen her bilgiyi almaya açık çocuklarımız bu ders bilgilerini ezberleyrek, soru ve metodlarını sürekli tekrarlayarak başarı yolunu tercih etmekte ve zihinlerini köreltmektedirler. 

Eğitim görmeleri amacıyla okula giden giden genç zihinlerin, eğitimde başarı sağlamak amacıyla doğal yeteneklerini köreltmeleri bireysel, sosyal, toplumsal, milli, ve ekonomi açısından kısa, orta ve uzun vade de miktarı ölçülemeyecek derece büyük bir zarardır. 

 

"Sabah kalkarak okula gidebilen ve normal yaşamını sürdürebilen her çocuk ve her kişi Matematik ve Fen Bilgisi derslerinde üstün seviyede başarı gösterebilecek kabiliyete sahiptir."

Çocuğun öğrenme şekli, algılma şekli, bilgiyi işleme, akılda tutma şekli ve bir çok zihinsel yeteneği arkadaşlarından farklı olabilir. Günümüz eğitim ve ders anlatım sistemi kurgusu tüm Dünya’da 80 yıl öncesinin koşul ve imkanlarına göre kurgulanmıştır. Günümüzün çocuklarının sosyal koşulları ve zihinsel uyaranları bundan 20 yıl öncesine bile kıyasla çok büyük farklar göstermektedir. Bundan 20 yıl sonra çocuklarımız bekleyen gelecek bugünkünden de çok farklı olacaktır. 

Ailenin maddi imkanları bugün ne durumda olursa olsun, geleceğimizi emanet edeceğimiz yarının yetişkinlerinin  kabiliyetlerini keşfetmelerine imkan tanımalıyız. 

Zihinlerini köreltmeden, yaratıcılıklarını korumalarını sağlamalıyız. 

Gelecekte, kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayacak  düşünme yeteneklerini sağlam bir kültürle kazanmalarını temin etmeliyiz.

Biz Mekafen Akademi’de bunu yapmaya gayret ediyoruz ve başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. 

 

 

Biz genç bir zihni test çözme kapasitesiyle değil, doğal yeteneklerini ortaya koyabileceği imkanlar yaratarak ölçüyoruz. 

Öğrenme şeklini ve hızını tespit ediyor öğrenciye bu bilgiyle yaklaşıyoruz. 

Okulda öğrenmesi beklenen her bilginin gerçek hayatta ki karşılığını biliyoruz. 

Yaşı ve tavrı ne olursa olsun öğrencimizin yarının saygın bir yetişkini olacağını biliyoruz. 

Farklara değer veriyoruz, saygı duyuyoruz ve farklı olmayı teşvik ediyoruz.

Matematik ve Fen Bilgisi öğretirken, öğrencimize üretme ve yapma zevkini aşılıyoruz. 

Öğrencimize hayat boyu kullanabileceği yetenekler kazandırıyoruz. 

Tasarlamayı, modellemeyi, endüstriyel imalatı, atölyeyi anlatıyoruz ve bunların okulda ki derslerinle olan ilişkilerini kurmalarını sağlıyoruz. 

Bizim öğrencilerimiz bu bilgi ne işe yarar diye sormuyorlar. Yaparken kendileri öğreniyorlar. 

Okulda ki derslerinin üstüne çıkmalarını, ve en üst düzeyde başarı gösterecekleri donanımları veriyoruz. 

Fen ve Matematik konularında temel ve kavramsal bilgiye sahip olmak.
Üreterek ve eğlenerek kendi yeteneklerince öğrenmek
Üretme zevki ve tutkusunu yaşamak
Teknoloji okurluluğu kazanmak
Matematik ve Fen Bilgisi derslerini sevmek ve bunları ardında ki sanatı anlamak
Her zaman, her konuda yardım alabileceğiniz bir bilim ve üretim merkezinin parçası olmak
ilginiz çekiyorsa, bizi ziyaret edin. Kaybedeceğiniz hiçbirşey, kazanabileceğiniz çok şey olduğuna inanıyoruz.

Mekafen Akademi Öğretir.